Wyjaśniaj swoje myśli i uczucia

„Dzieci bardziej potrzebują wzorów do naśladowania niż kryty­ków”, powiedział francuski filozof Joubert. Twój syn nauczy się bezpiecznie i pewnie rozpoznawać oraz wyrażać swoje myśli i uczu­cia, jeśli zobaczy, że ty także to robisz. Szczególnie ważne dla chłopców jest ujrzenie, że ich ojcowie lub inni mężczyźni stanowiący dla nich wzór z otwartością podchodzą do uczuć malców i poważnie traktują ich pomysły. Jednym z naj­gorszych elementów wizerunku „macho” jest przekonanie, że opi­nie i poglądy należy przekazywać w sposób autorytarny i zdecydo­wany, jako „jedyną prawdę”. Takie podejście nie dopuszcza innego punktu widzenia. Swoje opinie należy dobrze argumentować, a nie narzucać, może poza najważniejszymi kwestiami dotyczącymi dyscypliny. Oto uży­teczna maksyma: żądaj prawa do głosu, a nie swojej wizji świata. Wewnętrzna siła opiera się na tolerancji i szacunku, a nie domi­nacji, a zastosowanie tej zasady w życiu daje prawdziwą wolność, bo skoro nie musisz dominować, to nie musisz zawsze mieć racji.