Dorośli mogą pomóc chłopcom

Stać się osobami zmotywowanymi, entuzjastycznymi i pełnymi optymizmu? Niezwy­kle ważne jest wspieranie ich, pozytywne komentowanie tego, co robią, poszerzanie ich horyzontów, a także zrezygnowanie z ob­winiania, krytykowania i szukania błędów w ich postępowaniu, gdyż w ten sposób możesz wysyłać dziecku szkodliwe sygnały doty­czące jego kompetencji, mające negatywne skutki dla jego równo­wagi emocjonalnej, pewności siebie i motywacji. Słowa też mogą ranić. Wiemy, że krzywdzące komentarze usły­szane od rówieśników na podwórku mogą bardzo zaboleć malca, jednak znacznie trudniej jest nam przyznać, że ciągła krytyka z na­szej strony sprawi, iż chłopiec poczuje, że coś jest z nim nie w porządku, co z kolei spowoduje nadszarpnięcie jego pewności siebie, niezależności, inicjatywy i morale. Malec zawsze będzie się oglądał przez ramię, zastanawiając się, które z jego zachowań spot­kają się z twoją dezaprobatą. Również krzyczenie, nieuzasadnione obwinianie i rutynowe, surowe karanie mają podobny skutek – niszczą u dziecka poczucie bezpieczeństwa.