Domowe rozmowy pomogą w nauce wyrażania włas­nych opinii

Dodadzą mu odwagi i pozwolą w przyszłości poradzić sobie w zetknięciu z wy­zwaniami dnia codziennego, np. w oficjalnych sytuacjach czy kon­taktach z profesjonalistami. Choć nasze dzieci lubią wiedzieć, że sprawiły nam przyjemność, od początku powinniśmy zaszczepiać w nich umiejętność samo­dzielnej oceny i zadowolenia ze swojego zachowania. Chłopcy mają szczególne problemy z samokrytyką, często mając zbyt wysokie mniemanie o swoich osiągnięciach. Choć milo jest patrzeć na taką pewność siebie, może ona prowadzić do nadmier­nego samozadowolenia, lenistwa, słabego przygotowywania się do czekających wyzwań oraz nierealistycznych oczekiwań – nie wspo­minając o nadszarpniętej wierze we własne możliwości. Chłopcy równie często reagują na obolałe ego wyparciem i pretensjami, jak chęcią nadrobienia braków. Samoocena jest niezwykle ważna, gdyż stanowi podstawę niezależ­nego zdobywania wiedzy, czyli zdolności, do której należy przy­szłość. Wielu chłopców nie lubi odpowiedzialności wiążącej się z samooceną, a także towarzyszącego jej poczucia, że mogli wypaść lepiej. Jednak jedynym wyjściem z tej sytuacji jest podejmowanie jeszcze intensywniejszych prób samooceny. Krytyka przestaje być bolesna, gdy pochodzi od nas samych.