Budowanie pozytywnej samooceny

Dwudziesty pierwszy wiek zapewne będzie się charakteryzował poważnymi zmianami oraz dużą dozą niepewności. Aby poradzić sobie w takich okolicznościach, chłopcy muszą postrzegać siebie i   swoje zdolności w pozytywnym świetle. Jeśli twój syn ma skutecz­nie wykorzystywać stające przed nim możliwości zawodowe, dosto­sowywać się do nowych sytuacji i rynków, „sprzedać się” jako wolny strzelec czy specjalista oraz prowadzić konstruktywne nego­cjacje w ramach relacji międzyludzkich, musi w siebie uwierzyć i   czuć, że ma do zaoferowania wiele talentów. Jeśli jednak będzie postrzegać samego siebie jako źródło bólu, niezadowolenia, rozcza­rowań i porażek, to zabraknie mu pewności siebie, aby stawić czoło wyzwaniom i zobowiązaniom.